Print By Sweden

Print-by-sweden---logo

Vi trycker och efterbearbetar alla våra produkter i Bankeryd, Sverige. Produktionen sker i ISO- och Svanen-certifierad miljö. Detta gör att våra kunder kan vara trygga med att produktionen utförs i en kollektivavtalad miljö där fokus ligger på kvalitet, hållbarhet och trygghet. När man jobbar med tryck och grafiska produkter så är det alltid en fördel att vara nära produktionen. Dessutom har svenska konsumenter höga krav på att produkten de beställer ska hålla hög kvalitet. I begreppet kvalitet ingår inte bara att de vill ha en produkt som tål att användas. De vill också vara säkra på att producenten sett till att produktionen sker på rätt villkor och att produktionen lämnar minsta möjliga miljöpåverkan. Detta kan alla våra partners lova sina kunder när det är Addbrand som tillverkar och levererar!

Vi kallar konceptet ”Print by Sweden”.

>>> Läs gärna artikeln om Print by Sweden i tidningen Branschkoll här.

Nedanför kommer vi lägga upp en ny film varje vecka där vi visar upp vår produktion.