Mayer Kuvert Network

Vi är en del av Mayer Kuvert Network – Europas största kuvertproducent. Ta några minuter och titta på videon här intill så hoppas vi att ni ska få en bra bild av våra kuvert- och påsartiklar och vilka möjligheter som finns inom Mayer.

FSC+PEFC Certifikat