Kvalitet/Miljö

svanen_cmyk_vitbak_Addbrand är ISO-certifierat för både kvalitet och miljö. Vår standardserie Sober är Svanenmärkt och vid special- eller flexoproduktioner kan kuverten Svanenmärkas vid miljögodkänt pappersval. Vi har också Svanenmärkt hela vårt ark-, kuvert- och digitaltryckeri. Detta gör att våra återförsäljare kan erbjuda sina kunder Svanen på alla trycksaker.

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi ska leverera prisvärda grafiska produkter av hög kvalitet och god miljö! Vi ska erbjuda kunder en bred produktkatalog, kompetens och erfarenhet som motsvarar eller helst överträffar kunders förväntningar och behov. All försäljning sker med enkelhet via grafiskt mellanled.

Det åligger oss att uppfylla för verksamheten relevanta lagar, regler och krav från intressenter. Ledningen ansvarar för upprättande av miljö- och kvalitetsmål. Med utveckling, nya produkter, god produktionsutrustning och kommande investeringar ska vi sträva mot att ständigt bli bättre inom vår verksamhet samt om möjligt minska vår miljöbelastning och förebygga föroreningar. Genom fortsatt arbete med kvalitet och miljö vill vi vara kundens självklara första val av leverantör.

CSR/Hållbarhet

Miljöfrågor är viktigt för Addbrand. Vi arbetar även med att ta ett socialt ansvar för en hållbar utveckling – både internt i bolaget och externt i samhället. Vi strävar ständigt efter att förbättra arbetsmiljön för de anställda och att skapa en miljö där våra anställda trivs och får utvecklas. Addbrand arbetar för en ökad mångfald inom organisationen. Samarbete med näringsliv, skolor och föreningsliv ser vi som en naturlig del av vårt arbete. Vi är väldigt stolta över ”Print by Sweden”, vilket betyder att hela vår tryckproduktion är placerad i Bankeryd, Sverige.

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt för oss på Addbrand Sweden AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer finns tryggt bevarade i vårt affärssystem och i våra web-shoppar. Detta för att på ett smidigt sätt kunna följa framtida beställningar och kunna svara på frågor om tidigare beställningar. Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund hos Addbrand Sweden AB. Eftersom Addbrand är underbiträde till en stor del av sina kunder kan vi behöva upprätta ett biträdesavtal. Behöver ni hjälp med detta kan ni kontakta oss på gdpr@addbrand.se så hjälper vi gärna till. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande detta!

Certifikat-2019.pdf