Vår historia

Bolaget startade 1991 och har på de dryga 25 åren gått från 3 miljoner till 250 miljoner i omsättning. Vi jobbar för en ständig tillväxt vilket vi tror är viktigt för vår egen utveckling och för våra kunder. Det är dock väldigt viktigt för oss att behålla känslan av ett ”litet” företag som är lättillgängligt och som alltid kommer tillbaka med snabba svar och kreativa lösningar. Från att vara nästan 100 % av vår verksamhet står idag kuvert och kuvert med tryck för drygt hälften av det vi håller på med. Då kuvertanvändandet i Sverige tyvärr minskar med 5-6 % varje år har vi valt att bredda oss inom kontorstryck, emballage och exponering och den breddningen kommer att fortsätta. Här kommer några viktiga milstolpar i vår utveckling hittills.

1991

Säljteamet AB i Bankeryd och Kuvert & Reklam AB i Uppsala grundas.
Vi är totalt 4 medarbetare och omsätter 3 miljoner SEK.

1999

Vår web2print lanseras. Detta är vår webtjänst för beställning av redigerbara kontorstrycksaker.
Vi är 11 medarbetare och omsätter 44 miljoner SEK.

2000

De båda bolagen ovan fusioneras och bildar Kuvertteamet i Sverige AB.
Vi är 13 medarbetare och omsätter 64 miljoner SEK.

2001

Kuvertteamet förvärvar Hytting Tryckeri AB och stärker sitt utbud med kontorstryck.
Vi är 24 medarbetare och omsätter 75 miljoner SEK.

2005

Kuvertteamet förvärvar Mayer Kuvert Svenska AB och Mayer Kuvert blir delägare i Kuvertteamet.
Vi är 57 medarbetare och omsätter 103 miljoner SEK.

2009

Kuvertteamet förvärvar Ord&Råd AB och stärker sitt erbjudande med storbildsprint.
Vi är 70 medarbetare och omsätter 147 miljoner SEK.

2012

Kuvertteamet investerar i maskin för penntryckning och stärker sitt erbjudande med pennor med tryck.
Vi är 80 medarbetare och omsätter 159 miljoner SEK.

2013

Kuvertteamet och Ord&Råd fusioneras och arbetar under namnet Kuvertteamet i Sverige AB.

2015

Kuvertteamet införlivar det norska kuvertföretaget Lyche AS i verksamheten och bildar en skandinavisk koncern. Vi är totalt 105 medarbetare och omsätter ca 200 miljoner kronor.

2017

Kuvertteamet köper pappersgrossisten Turnex AB med lager och kontor i Göteborg. Koncernen är nu totalt 115 medarbetare och räknar med att omsätta 250 miljoner kronor.

2018

Kuvertteamet fusioneras med Turnex och bildar Addbrand Sweden AB.
Addbrand Sweden AB köper den danska kuvertgrossisten A-Mail.