Specialproduktion

Ibland har kunden specifika önskemål om format, kvalitet, fönster mm som går utanför standard. Då specialtillverkar vi efter kundens instruktioner. Vi har en modern och mycket konkurrenskraftig specialproduktion. Antal spelar ingen roll, vi ser till att kunderna får det de önskar.

Vid stora serier, när det rör sig om hundratusentals kuvert, tillverkar vi och trycker kuverten samtidigt i någon av våra fabriker. Detta kallas för flexoproduktion. Vi har flera olika produktionsenheter som lämpar sig för olika format och volymer. Produktionen placeras där den passar bäst för bästa möjliga kvalitet och pris.